Archive for the ‘Bài mới đăng’ Category

Ly dị ở châu Âu, góc nhìn của nhà thống kê

Tình trạng ly dị ở châu Âu 

Từ bảng tổng kết mới nhất của Hiệp Hội Gia Đình Thế Giới, rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì tốc độ gia tăng ngoài sức tưởng tượng về tình trạng tan vỡ hạnh phúc gia đình. Theo đó, trong 27 nước ở châu Âu, có 1 007 706 cặp vợ chồng ly dị trong năm 2008. Trong đó « khối 15 » chiếm gần 800000 và hơn 200000 trong số 12 nước mới nhập. Tiếp tục đọc

Advertisements